Печат на списания

Издателство MySuccess е надежден партньор на всеки клиент, който издава периодична медия.

Екипът на издателство MySuccess осъществява затворен цикъл на печат на списания, с предпечатна подготовка и дизайн, печат и разпространение на изданията.

Осъществяваме висококачествен ролен и листов печат за максимално добро и пълноцветно представяне на фотографии, графики, дизайни и други изображения.

В зависимост от обема, тиража и предназначението на изданието предлагаме зашиване, лепене или скрепване на страниците.
Възможност за ламинат, лак, преге, топъл печат на кориците съобразно изискванията на клиентите. Разработваме различни творчески решения за периодични медии, които са съобразени със спецификата на изданията и целите на нашите клиенти.